Jo ta ke!

Gaurko entsegura fanfarreako kide batzuk hurbildu dira, eta hementxe dekozue atera ditugun argazki pare bat: